perjantai 18. heinäkuuta 2014

Flash player toimimaan Android 4.4. Kitkatin kanssa (Dolphin -selaimessa ja muissakin)

Adoben Flash playerin ke­hi­tys ja tu­ki Android-­lait­teil­le lo­pe­tet­tiin jo 2012 mut­ta tä­hän as­ti van­hat Flash playerin ver­si­ot ovat toi­mi­neet Androidis­sa kui­ten­kin. Android 4.4 Kit­katis­sa joi­tain tär­kei­tä oh­jel­moin­ti­ra­ja­pin­to­ja on muu­tet­tu si­ten et­tei van­hat Adoben Flash playerit enää toi­mi Android 4.4 Kit­katin kans­sa.

Jos käy­tät Androidis­sa Dolphin -se­lain­ta, joka on yksi par­hais­ta el­lei pa­ras se­lain, niin sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da Flash player toi­mi­maan myös Android 4.4 Kit­katis­sa.

perjantai 30. toukokuuta 2014

Nekon blogi pitkälle tauolle - luultavasti loppuu


Aikansa kutakin. Tämän henkilö­kohtai­sempaa kir­joi­tusta ette tule minus­ta kuu­lemaan kos­kaan, minul­la kun ei ole Facebookia tai Twitteriä.

Kuten jotkut ovat saat­taneet lukea pieniä vih­jeitä, olen ollut nyt vaka­vasti sai­ras. Juuri nyt minul­la 2 kuu­kauden sairaa­lareis­su takana Meilah­dessa eri osas­toilla. Mukaan mahtuu parikin dramaat­tista tapah­tumaa, jol­loin olin jo joutu­massa mm. hengitys­koneeseen tiedot­tomana ja toises­sa olin kuol­la koti­lomalla valtimon jatkeena olleen laskimo­siirrän­näisen alkaessa vuota­maan rajusti. Jos vaimoni ei olisi tullut ilta­vuoros­ta aiemmin kotiin, tuskin kirjoit­taisin enää tässä.

maanantai 21. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkit tauolleViime viikkojen julkaistut vinkit ovat olleet etukäteen kirjoitettuja. Nyt valmiit vinkit ovat huvenneet koska en ole päässyt kirjoittamaan uusia sairastuttuani vakavasti jo maaliskuun lopulla.

perjantai 18. huhtikuuta 2014

Tylsää, tylsempää, pääsiäinen sairaalassa.

Olin jo pääsemässä kolmen viikon jälkeen sairaalasta eilen torstaina 17.4. pois, vaan jostain nousi kuume ja tulehdusarvot myös. Lomille sai sanoa hyvästit viime hetkillä. Ei watuttanut sitten yhtään. Eipä vissiin..

maanantai 14. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 16 - VLC

Viikon 16 softavinkki on lähes kaiken mahdollisen toistava mediasoitin VLC.

maanantai 7. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 15 - MX Player

Viikon 15 softavinkki on MX Player, laadukas videosoitin Androidille.

lauantai 5. huhtikuuta 2014

Taukoa blogiin, ohjeisiin ja neuvoihin

Pidän sai­raus­tapauk­sen joh­dos­ta ennal­ta määrää­mättömän pitui­sen tauon kaikes­sa blogiini ja ohjei­siini liit­tyväs­sä toi­minnas­sani.
Security Check